Main content

Hồ bơi

Với diện tích hơn 100m2 và được xử lý nước theo đúng tiêu chuẩn hồ bơi là nơi thật sự thích hợp cho du khách thích vận động đồng bộ cơ bắp để có được một cơ thể cường tráng và sống yêu đời hơn