Main content

Khu cắm trại

Đối với du khách đi theo nhóm bạn hoặc tập thể, hình thức cắm trại sẽ giúp gắn kết và xây dựng mối quan hệ tốt hơn