Main content

Khu câu cá

Dành cho du khách yêu thích thú vui tao nhã, thật thích thú khi nhìn những chú cá bơi lượn lòng vòng và bất nhờ đớp câu. Cá câu được có thể mua đem về hoặc nhờ chế biến tại chỗ để thưởng thức thành quả